در خودرو در است که معمولاً لبه جلویی آن با لولا متصل شده‌است و لبه دیگر با قفل به ستون خودرو متصل می‌شود، اما در برخی موارد با مکانیسم‌های دیگر مانند ریل‌ها، برای ورود و خروج از خودرو استفاده می‌شود. درها اغلب پنجره‌های جانبی را برای دید داخل خودرو را به خود متصل می‌کنند و می‌توانند برای ایمن‌سازی خودرو قفل شوند.